"ABIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000145163

NIP: 7260003878

REGON: 004357880

"ABIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000145163 NIP: 7260003878 REGON: 004357880
Numer NIP: 7260003878
Numer REGON: 004357880
Numer KRS: 0000145163
Nazwa: "ABIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 341 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-12-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Traktorowa 117
Kod pocztowy: 91-203
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.abimex.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Zwiększenie konkurencyjności oraz dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji wyrobów przy użyciu technologii kiss-cutting'u Więcej »(99 946 zł)
Wzrost potencjału badawczego ABIMEX Sp. z o.o. dzięki zakupowi i wdrożeniu wyników prac badawczo - rozwojowych w zakresie produkcji precyzyjnych wykrojników. Więcej »(271 320 zł)
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych elementów obuwniczych Więcej »(1 499 355 zł)
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Abimex Sp. z o. o. poprzez nabycie nowoczesnego parku maszynowego do produkcji innowacyjnych pasów podpodeszwowych Więcej »(1 499 370 zł)
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez znaczące ulepszenie sprzedawanych towarów oraz wprowadzenie nowej usługi Więcej »(271 873.58 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • 15.20.Z Produkcja obuwia
 • 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Klasyfikacja SIC

 • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • 50840200 Maszyny tekstylne i do wyrobu skór
 • 50840203 Maszyny do garbowania skór
 • 51990500 Skóra, wyroby skórzane i futra

Klasyfikacja EKD

 • 2954 Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
 • 5243 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych