ABIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA (Katowice)

KRS: 0000066042

NIP: 6342223025

REGON: 273626191

ABIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA KRS: 0000066042 NIP: 6342223025 REGON: 273626191
Numer NIP: 6342223025
Numer REGON: 273626191
Numer KRS: 0000066042
Nazwa: ABIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWO PROKURA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Rolna 43
Kod pocztowy: 40-555
Miasto: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.abikom.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Klasyfikacja SIC

  • 17310200 Instalacja sterowania elektronicznego
  • 38230403 Interfejsy komputerowe, do sterowania procesami przemysłowymi
  • 38239905 Przyrządy do sterowania procesem przemysłowym
  • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe

Klasyfikacja EKD

  • 3331 Projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi
  • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
  • 73172 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie automatyki i robotyki, elektroniki, informatyki