"ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000329405

NIP: 9522069024

"ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000329405 NIP: 9522069024
Numer NIP: 9522069024
Numer KRS: 0000329405
Nazwa: "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1) DO WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ 200.000,00 ZŁOTYCH DO WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; 3) POWYŻEJ 500.000,00 ZŁOTYCH DO WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PO UZYSKANIU ZGODY ZARZĄDU SPÓŁKI, WYRAŻONEJ W UCHWALE PODJĘTEJ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW; 4) POWYŻEJ 2.000.000,00 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PO UZYSKANIU ZGODY ZARZĄDU SPÓŁKI, WYRAŻONEJ W UCHWALE PODJĘTEJ JEDNOGŁOŚNIE /WSZYSTKIE GŁOSY ZA/.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2009-05-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Owsiana 12
Kod pocztowy: 03-825
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.abcpro.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza