"ABC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Warszawa)

KRS: 0000061454

NIP: 5213184133

REGON: 017411454

"ABC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000061454 NIP: 5213184133 REGON: 017411454
Numer NIP: 5213184133
Numer REGON: 017411454
Numer KRS: 0000061454
Nazwa: "ABC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 240 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-11-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cyprysowa 8
Kod pocztowy: 02-265
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.naildesign.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
 • 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
 • 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
 • 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
 • 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
 • 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 5233 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych