"ABB ZAMECH MARINE" SP Z O O (Elbląg)

KRS: 0000024502

NIP: 5782571959

REGON: 170768440

"ABB ZAMECH MARINE" SP Z O O KRS: 0000024502 NIP: 5782571959 REGON: 170768440
Numer NIP: 5782571959
Numer REGON: 170768440
Numer KRS: 0000024502
Nazwa: "ABB ZAMECH MARINE" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-02-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-02-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Stoczniowa 2
Kod pocztowy: 82-300
Miasto: Elbląg
Gmina: Elbląg
Powiat: Elbląg
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.abb.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 28190101 Metale alkaliczne: lit, cez, frans, rubid
  • 34410000 Metal konstrukcyjny

Klasyfikacja EKD

  • 275 Odlewnictwo metali
  • 284 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
  • 285 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; ogólna inżynieria mechaniczna
  • 2851 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  • 28516 Hartowanie, polerowanie metali