ABB INSTAL SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000017021

NIP: 8980024082

REGON: 930241904

ABB INSTAL SP Z O O KRS: 0000017021 NIP: 8980024082 REGON: 930241904
Numer NIP: 8980024082
Numer REGON: 930241904
Numer KRS: 0000017021
Nazwa: ABB INSTAL SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-06-02
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-06-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bacciarellego 54
Kod pocztowy: 51-673
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.abb.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 36130201 Elektryczne tablice sterownicze
  • 36130203 Elektryczne tablice rozdzielcze
  • 36290000 Elektryczna aparatura przemysłowa, niesklasyfikowana

Klasyfikacja EKD

  • 333 Produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi