"ABB ENTRELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Nowa Wieś Lęborska)

KRS: 0000107782

NIP: 1130117362

REGON: 010931104

"ABB ENTRELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000107782 NIP: 1130117362 REGON: 010931104
Numer NIP: 1130117362
Numer REGON: 010931104
Numer KRS: 0000107782
Nazwa: "ABB ENTRELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 205 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-04-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Grunwaldzka 38
Kod pocztowy: 84-351
Miasto: Nowa Wieś Lęborska
Gmina: Nowa Wieś Lęborska
Powiat: lęborski
Województwo: POMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Klasyfikacja SIC

  • 36430300 Złączki elektryczne
  • 36790000 Podzespoły elektroniczne, niesklasyfikowane
  • 59999910 Podzespoły elektroniczne oraz zaopatrzenie

Klasyfikacja EKD

  • 321 Produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych
  • 3324 Produkcja elektrycznych przyrządów pomiarowych i kontrolnych