ABB ELTA SP Z O O (Łódź)

KRS: 0000018435

NIP: 7260004760

REGON: 004339971

ABB ELTA SP Z O O KRS: 0000018435 NIP: 7260004760 REGON: 004339971
Numer NIP: 7260004760
Numer REGON: 004339971
Numer KRS: 0000018435
Nazwa: ABB ELTA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB SPOŚRÓD: - CZŁONKÓW ZARZĄDU - PROKURENTÓW POWOŁANYCH ZGODNIE Z ART. 19.2.5 UMOWY SPÓŁKI - PEŁNOMOCNIKÓW PEŁNOMOCNICY MOGĄ DZIAŁAĆ W ZAKRESIE UDZIELONYCH IM PE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-05-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-05-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Aleksandrowska 67/93
Kod pocztowy: 91-205
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 36120106 Regulatory zasilania napięcia (elektryczne transformatory)
  • 36210000 Silniki i prądnice
  • 50630104 Transformatory elektryczne

Klasyfikacja EKD

  • 311 Produkcja silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
  • 3117 Produkcja transformatorów elektrycznych