ABAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000009765

NIP: 9512021760

REGON: 011716514

ABAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009765 NIP: 9512021760 REGON: 011716514
Numer NIP: 9512021760
Numer REGON: 011716514
Numer KRS: 0000009765
Nazwa: ABAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Aksamitna 2
Kod pocztowy: 02-287
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.abakusautolamp.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Podniesienie konkurencyjności i dostosowanie przedsiębiorstwa Abakus do wymogów rynkowych, poprzez rozbudowę bazy firmy oraz zastosowanie najnowszych technologii w zakresie wykonywania podstawowej działalności i zarządzania przedsiębiorstwem. Więcej »(3 933 790.13 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
  • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 49.41.Z Transport drogowy towarów
  • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5031 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych