"ABA-GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gdańsk)

KRS: 0000140869

NIP: 5832705222

REGON: 192120927

"ABA-GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000140869 NIP: 5832705222 REGON: 192120927
Numer NIP: 5832705222
Numer REGON: 192120927
Numer KRS: 0000140869
Nazwa: "ABA-GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 85 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-11-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Połęże/Miałki Szlak 44
Kod pocztowy: 80-720
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

Klasyfikacja SIC

  • 59990000 Sklepy sprzedaży detalicznej, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 5248 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach