"AB-SAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Żary)

KRS: 0000185252

NIP: 8992496154

REGON: 932966913

"AB-SAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000185252 NIP: 8992496154 REGON: 932966913
Numer NIP: 8992496154
Numer REGON: 932966913
Numer KRS: 0000185252
Nazwa: "AB-SAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-12-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Podchorążych 12 a
Kod pocztowy: 68-200
Miasto: Żary
Gmina: Żary
Powiat: żarski
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.absat.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Klasyfikacja SIC

 • 50639901 Anteny odbiorcze, talerze do telewizji satelitarnej
 • 57310101 Anteny, w tym do odbioru telewizji satelitarnej

Klasyfikacja EKD

 • 51432 Sprzedaż hurtowa artykułów radiowo-telewizyjnych
 • 6422 Telewizja satelitarna oraz radio satelitarne