"AB LOGIS"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Piaseczno)

KRS: 0000292785

NIP: 1231133322

REGON: 141216742

"AB LOGIS"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000292785 NIP: 1231133322 REGON: 141216742
Numer NIP: 1231133322
Numer REGON: 141216742
Numer KRS: 0000292785
Nazwa: "AB LOGIS"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ogrodowa 8E
Kod pocztowy: 05-500
Miasto: Piaseczno
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.ablogis.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42139901 Samochody, transport i dostawy
  • 44120000 Dalekomorski transport ładunków
  • 44249900 Krajowy morski transport ładunków, poza klasyfikacją
  • 47310101 Pośrednicy, spedycyjni
  • 47310104 Spedytorzy transportu ciężarowego
  • 47319905 Przygotowywanie dokumentów spedycyjnych

Klasyfikacja EKD

  • 602 Pozostały transport lądowy
  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy
  • 6111 Transport morski