"A5 CREATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Lesznowola)

KRS: 0000131010

NIP: 1230507364

REGON: 012365212

"A5 CREATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000131010 NIP: 1230507364 REGON: 012365212
Numer NIP: 1230507364
Numer REGON: 012365212
Numer KRS: 0000131010
Nazwa: "A5 CREATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONKOWI/WICEPREZESOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-09-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żwirowa 56
Kod pocztowy: 05-506
Miasto: Lesznowola
Gmina: Lesznowola
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.rasec.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 25.73.Z Produkcja narzędzi
  • 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
  • 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 516 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia