"A-Z MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gdańsk)

KRS: 0000187071

NIP: 1180091995

REGON: 190946474

"A-Z MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000187071 NIP: 1180091995 REGON: 190946474
Numer NIP: 1180091995
Numer REGON: 190946474
Numer KRS: 0000187071
Nazwa: "A-Z MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 370 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-01-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Władysława IV 13 c
Kod pocztowy: 80-547
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.azmedica.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 5145 Sprzedaż hurtowa kosmetyków
 • 5146 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i środków medycznych
 • 523 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych kosmetyków i artykułów toaletowych