A WIŚNIOWY DEVELOPMENTS E SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000005485

REGON: 013211706

A WIŚNIOWY DEVELOPMENTS E SP Z O O KRS: 0000005485 REGON: 013211706
Numer REGON: 013211706
Numer KRS: 0000005485
Nazwa: A WIŚNIOWY DEVELOPMENTS E SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -PROKURENT SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-17
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-02-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-03-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Armii Ludowej 14
Kod pocztowy: 00-638
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 65120200 Zarządzanie nieruchomościami, jednostka detaliczna
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych

Klasyfikacja EKD

  • 702 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
  • 7032 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności