"A.W. TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Olsztyn)

KRS: 0000044317

NIP: 7393170664

REGON: 511030445

"A.W. TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000044317 NIP: 7393170664 REGON: 511030445
Numer NIP: 7393170664
Numer REGON: 511030445
Numer KRS: 0000044317
Nazwa: "A.W. TRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Żeromskiego 24 g
Kod pocztowy: 10-900
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
  • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
  • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
  • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
  • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Klasyfikacja SIC

  • 47250000 Operatorzy wycieczek turystycznych

Klasyfikacja EKD

  • 633 Agencje turystyczne, piloci i przewodnicy wycieczek; obsługa ruchu turystycznego