"A-KORT" SP Z O O (Olsztyn)

KRS: 0000002741

NIP: 7393218589

REGON: 511361768

"A-KORT" SP Z O O KRS: 0000002741 NIP: 7393218589 REGON: 511361768
Numer NIP: 7393218589
Numer REGON: 511361768
Numer KRS: 0000002741
Nazwa: "A-KORT" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-07-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-08-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Radiowa 32
Kod pocztowy: 10-208
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street