"A.G. MERICAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000071404

NIP: 8991934126

REGON: 931052068

"A.G. MERICAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000071404 NIP: 8991934126 REGON: 931052068
Numer NIP: 8991934126
Numer REGON: 931052068
Numer KRS: 0000071404
Nazwa: "A.G. MERICAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST: - DYREKTOR DO SPRAW HANDLOWYCH JEDNOOSOBOWO, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 700 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Świdnicka 30/32/2
Kod pocztowy: 50-068
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.mericat.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50310200 Materiały budowlane do wkończeń wewnętrznych
  • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane
  • 52110000 Drewno i inne materiały budowlane

Klasyfikacja EKD

  • 5144 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych, szklanych, farb, lakierów, tapet i środków czyszczących
  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych