"A G INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000105273

NIP: 5992756576

REGON: 211227393

"A G INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000105273 NIP: 5992756576 REGON: 211227393
Numer NIP: 5992756576
Numer REGON: 211227393
Numer KRS: 0000105273
Nazwa: "A G INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE JEDNOOSOBOWO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 116 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-04-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Święty Marcin 29/8
Kod pocztowy: 61-806
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie