"A-C METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dobra)

KRS: 0000023873

NIP: 8561666657

REGON: 812360106

"A-C METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000023873 NIP: 8561666657 REGON: 812360106
Numer NIP: 8561666657
Numer REGON: 812360106
Numer KRS: 0000023873
Nazwa: "A-C METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Armii Krajowej 25
Kod pocztowy: 72-210
Miasto: Dobra
Gmina: Dobra
Powiat: łobeski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17990203 Pokrywanie konstrukcji metalowych na miejscu budowy
  • 50510000 Wyroby i artykuły metalowe
  • 50519909 Blachy metalowe

Klasyfikacja EKD

  • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • 28111 Wytwarzanie części konstrukcji metalowych dla przemysłu
  • 51541 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych