"A-BE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000070217

NIP: 8971590528

REGON: 932002747

"A-BE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000070217 NIP: 8971590528 REGON: 932002747
Numer NIP: 8971590528
Numer REGON: 932002747
Numer KRS: 0000070217
Nazwa: "A-BE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 10 202 300
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Rynek 35
Kod pocztowy: 50-102
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.fig.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Klasyfikacja SIC

 • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
 • 65310106 Agent sprzedawca, nieruchomości
 • 65319900 Agenci i kierownicy nieruchomości, pozostali

Klasyfikacja EKD

 • 7012 Kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą
 • 7022 Gospodarowanie na własnej lub dzierżawionej nieruchomości
 • 7031 Działalność agencji obsługi nieruchomości