"A & M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zielona Góra)

KRS: 0000050181

NIP: 5260018548

REGON: 010229485

"A & M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000050181 NIP: 5260018548 REGON: 010229485
Numer NIP: 5260018548
Numer REGON: 010229485
Numer KRS: 0000050181
Nazwa: "A & M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-10-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 15
Kod pocztowy: 65-805
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Klasyfikacja SIC

  • 50310000 Tarcica, sklejka i inne wyroby przemysłu drzewnego
  • 50319907 Palety drewniane
  • 51490000 Artykuły spożywcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 513 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
  • 51531 Sprzedaż hurtowa drewna i elementów drewnianych