"A&B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Słupsk)

KRS: 0000284105

"A&B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000284105
Numer KRS: 0000284105
Nazwa: "A&B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Henryka Poboznego 19
Kod pocztowy: 76-200
Miasto: Słupsk
Gmina: Słupsk
Powiat: Słupsk
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  • 45.25.A Stawianie rusztowań
  • 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
  • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek