"A&A-CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kobylnica)

KRS: 0000384241

NIP: 8393142929

REGON: 221133550

"A&A-CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000384241 NIP: 8393142929 REGON: 221133550
Numer NIP: 8393142929
Numer REGON: 221133550
Numer KRS: 0000384241
Nazwa: "A&A-CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 35 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2011-04-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Kolejowa 11 2
Kod pocztowy: 76-251
Miasto: Kobylnica
Gmina: Kobylnica
Powiat: słupski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  • 49.41.Z Transport drogowy towarów
  • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  • 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
  • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana