A-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000299002

NIP: 8513045704

REGON: 320484102

A-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000299002 NIP: 8513045704 REGON: 320484102
Numer NIP: 8513045704
Numer REGON: 320484102
Numer KRS: 0000299002
Nazwa: A-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA SAMOISTNA CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-02-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Papieża Jana Pawła II 10/11
Kod pocztowy: 70-415
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.a-1.szczecin.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.41.Z Tynkowanie
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.43.B Sztukatorstwo
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 55.40.Z Bary
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa