TOWARZYSTWO TEATRALNE (Warszawa)

KRS: 0000043345

REGON: 013078271

TOWARZYSTWO TEATRALNE KRS: 0000043345 REGON: 013078271
Numer REGON: 013078271
Numer KRS: 0000043345
Nazwa: TOWARZYSTWO TEATRALNE
Sposób reprezentacji podmiotu: DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH TOWARZYSTWA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY DWÓCH UPRAWNIONYCH OSÓB. OSOBAMI UPRAWNIONYMI SĄ: PREZES, WICEPREZES, SEKRETARZ I SKARBNIK ZARZĄDU ORAZ INNE OSOBY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PRZEZ ZARZĄD.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2001-09-12

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Wspólnicy
Łysak Piotr
Skoczyński Stanisław
Marcin Błażewicz

(ur. 28 lutego 1953 r.)

Agnieszka Dorota Brzezińska

(ur. 31 lipca 1962 r.)

Paweł Jan Łysak

(ur. 13 maja 1964 r.)

Beata Ewa Wodzińska

(ur. 24 grudnia 1964 r.)

Paweł Maciej Wodziński

(ur. 24 lutego 1967 r.)

Alina Duszyńska Łysak

(ur. 22 października 1965 r.)

Jacek Brzeziński

(ur. 16 grudnia 1961 r.)

Teresa Maria Wodzińska

(ur. 23 października 1937 r.)

Magdalena Kamler Łysak

(ur. 26 lutego 1962 r.)

Hanna Przysucha

(ur. 26 lipca 1953 r.)

Cezary Jacek Bandurski

(ur. 20 września 1976 r.)

Magdalena Dobrzyńska Szczudłowska

(ur. 17 listopada 1976 r.)

Monika Stanisława Makowska

(ur. 24 października 1976 r.)

Zarząd
Marcin Błażewicz

(ur. 28 lutego 1953 r.)

Wiceprezes
Agnieszka Dorota Brzezińska

(ur. 31 lipca 1962 r.)

Sekretarz
Paweł Maciej Wodziński

(ur. 24 lutego 1967 r.)

Prezes Zarządu
Paweł Jan Łysak

(ur. 13 maja 1964 r.)

Wiceprezes
Beata Ewa Wodzińska

(ur. 24 grudnia 1964 r.)

Skarbnik
Komisja rewizyjna
Hanna Przysucha

(ur. 26 lipca 1953 r.)

Jacek Brzeziński

(ur. 16 grudnia 1961 r.)

Alina Duszyńska Łysak

(ur. 22 października 1965 r.)

Ulica: Płatnicza 103
Kod pocztowy: 01-827
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street