STOWARZYSZENIE "EMMANUEL" (Łódź)

KRS: 0000388598

NIP: 7272778929

REGON: 101097228

STOWARZYSZENIE "EMMANUEL" KRS: 0000388598 NIP: 7272778929 REGON: 101097228
Numer NIP: 7272778929
Numer REGON: 101097228
Numer KRS: 0000388598
Nazwa: STOWARZYSZENIE "EMMANUEL"
Sposób reprezentacji podmiotu: DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, SZCZEGÓLNIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2011-06-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2011-06-09

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Zarząd
Stanisław Andrzej Średziński

(ur. 10 listopada 1953 r.)

Członek Zarządu
Małgorzata Zwierzyńska

(ur. 8 maja 1961 r.)

Sekretarz
Beata Stańczak

(ur. 20 października 1978 r.)

Skarbnik
Henryk Paweł Hawryszczak

(ur. 19 kwietnia 1948 r.)

Vice Prezes
Artur Wlazło

(ur. 25 października 1983 r.)

Prezes
Komisja rewizyjna
Janusz Wojciech Osiński

(ur. 17 grudnia 1965 r.)

Ewa Korczak

(ur. 15 lipca 1964 r.)

Izabela Łaska

(ur. 3 sierpnia 1970 r.)

Janina Dziewulska

(ur. 27 grudnia 1953 r.)


wykreślono z rejestru
Małgorzata Woch

(ur. 7 lipca 1969 r.)


wykreślono z rejestru
Jolanta Stańczyk

(ur. 14 czerwca 1983 r.)


wykreślono z rejestru
Ulica: Żeromskiego 6 /23
Kod pocztowy: 90-710
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "SPARTA" W ZABRZU

Zabrze, Tatarkiewicza 10C /10

KRS: 0000001193

Osoby
Artur Juliusz Przepióra

ur. 22 października 1966 r.

Grzegorz Zbyszko Kittler

ur. 9 lutego 1967 r.