STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "SŁUCHAJ SWEGO SERCA" (Łódź)

KRS: 0000250227

REGON: 100149383

STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "SŁUCHAJ SWEGO SERCA" KRS: 0000250227 REGON: 100149383
Numer REGON: 100149383
Numer KRS: 0000250227
Nazwa: STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "SŁUCHAJ SWEGO SERCA"
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO WICEPREZES. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO WICEPREZES, ZE SKARBNIKIEM STOWARZYSZENIA ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2006-02-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2006-02-02

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Zarząd
Henryk Paweł Hawryszczak

(ur. 19 kwietnia 1948 r.)

Członek Zarządu
Halina Rusek

(ur. 8 sierpnia 1952 r.)

Prezes
Jan Mieczysław Gutowski

(ur. 8 kwietnia 1954 r.)

Skarbnik, Sekretarz
Karol Piotrowski

(ur. 6 lipca 1990 r.)

Wiceprezes Stowarzyszenia
Julian Guziałowski

(ur. 3 stycznia 1951 r.)

Wiceprezes
wykreślono z rejestru
Komisja rewizyjna
Witold Karolczak

(ur. 17 marca 1972 r.)

Ewa Olsiewicz

(ur. 2 grudnia 1979 r.)

Rafał Spreng

(ur. 8 kwietnia 1972 r.)

Ulica: Kościuszki 48
Kod pocztowy: 90-427
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
ZGIERSKI KLUB SPORTÓW WODNYCH

Zgierz, Ks. Rembowskiego 47/49 /18

KRS: 0000001270

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" NITROERG S.A.

Krupski Młyn, Gen. Zawadzkiego 1

KRS: 0000001158

Osoby
Alicja Monika Marach

5 czerwca 1960 r.

Aleksandra Monika Snela

30 marca 1988 r.