"SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mikołów)

KRS: 0000007867

NIP: 6351686196

REGON: 277630864

"SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000007867 NIP: 6351686196 REGON: 277630864
Numer NIP: 6351686196
Numer REGON: 277630864
Numer KRS: 0000007867
Nazwa: "SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY.LICZEBNOŚĆ ZARZĄDU USTALA UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.ZARZĄD ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW,OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DO PODPISYWANIA IMIENIEM SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZADU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Katowicka 4
Kod pocztowy: 43-190
Miasto: Mikołów
Gmina: Mikołów
Powiat: mikołowski
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 62890000 Usługi związane z działalnością giełdową