SILESIA BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mysłowice)

KRS: 0000171867

NIP: 2220758237

REGON: 278099164

SILESIA BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000171867 NIP: 2220758237 REGON: 278099164
Numer NIP: 2220758237
Numer REGON: 278099164
Numer KRS: 0000171867
Nazwa: SILESIA BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 24 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-09-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Wspólnicy
Marta Manowska

(ur. 31 marca 1984 r.)

Wojciech Krawiec

(ur. 28 lipca 1984 r.)

Magdalena Krawczyk

(ur. 15 maja 1989 r.)

Zarząd spółki
Piotr Krawczyk

(ur. 26 czerwca 1960 r.)

Prezes Zarządu
Rada nadzorcza
Marta Manowska

(ur. 31 marca 1984 r.)

Wojciech Krawiec

(ur. 28 lipca 1984 r.)

Magdalena Krawczyk

(ur. 15 maja 1989 r.)

Ulica: ul. Mikołowska 29
Kod pocztowy: 41-400
Miasto: Mysłowice
Gmina: Mysłowice
Powiat: Mysłowice
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20.52.Z Produkcja klejów
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 524881 Sprzedaż detaliczna paliw stałych (węgla)