ALFA RES SP Z O O (Rzeszów)

KRS: 0000284373

NIP: 6871859906

REGON: 180192600

ALFA RES SP Z O O KRS: 0000284373 NIP: 6871859906 REGON: 180192600
Numer NIP: 6871859906
Numer REGON: 180192600
Numer KRS: 0000284373
Nazwa: ALFA RES SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JAK I JEDNOOSOBOWEGO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-07-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-01-02
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-01-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Podwisłocze 30
Kod pocztowy: 35-309
Miasto: Rzeszów
Gmina: Rzeszów
Powiat: Rzeszów
Województwo: PODKARPACKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych
 • 20.10.B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
 • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

Klasyfikacja SIC

 • 65120000 Administratorzy nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych

Klasyfikacja EKD

 • 702 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych