PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE INVENTEL SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000001277

NIP: 7830000010

REGON: 008491049

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE INVENTEL SP Z O O KRS: 0000001277 NIP: 7830000010 REGON: 008491049
Numer NIP: 7830000010
Numer REGON: 008491049
Numer KRS: 0000001277
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE INVENTEL SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PODMIOT REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD DWUOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-05
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-01-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-01-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żmigrodzka 41/49
Kod pocztowy: 60-171
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.inventel.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 36690000 Sprzęt telekomunikacyjny
  • 48220200 Usługi kablowe, telegraficzne i teleksowe
  • 48990000 Usługi telekomunikacyjne, niesklasyfikowane
  • 59990600 Telefony oraz urządzenia telekomunikacyjne
  • 59990603 Urządzenia oraz systemy telekomunikacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 642 Telekomunikacja