PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNO - BUDOWLANE "TAR - BUD" SP Z O O (Suwałki)

KRS: 0000010941

REGON: 790155742

PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNO - BUDOWLANE "TAR - BUD" SP Z O O KRS: 0000010941 REGON: 790155742
Numer REGON: 790155742
Numer KRS: 0000010941
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNO - BUDOWLANE "TAR - BUD" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 1 DO 3 CZŁONKÓW. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OBECNY JEDNOOSOBOWY ZARZĄD STANOWI: KRYSTYNA SIEMIASZKO - P.O. PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-04-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-05-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Północna 50A
Kod pocztowy: 16-400
Miasto: Suwałki
Gmina: Suwałki
Powiat: Suwałki
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street