PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RESBUD GLOBEX LIKWIDACYJNEJ (Zamość)

KRS: 0000009621

NIP: 9221007264

REGON: 950217103

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RESBUD GLOBEX LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000009621 NIP: 9221007264 REGON: 950217103
Numer NIP: 9221007264
Numer REGON: 950217103
Numer KRS: 0000009621
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RESBUD GLOBEX LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM, SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄD
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-07-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-08-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: GU 7/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-11-17
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-06-22
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO WSKUTEK WYKONANIA OSTATECZNEGO PLANU PODZIAŁU MASY UPADŁOŚCI.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Starowiejska 33C
Kod pocztowy: 22-400
Miasto: Zamość
Gmina: Zamość
Powiat: Zamość
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa