POLSKIE TOWARZYSTWO OKULISTYCZNE (Warszawa)

KRS: 0000143922

REGON: 000811595

POLSKIE TOWARZYSTWO OKULISTYCZNE KRS: 0000143922 REGON: 000811595
Numer REGON: 000811595
Numer KRS: 0000143922
Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO OKULISTYCZNE
Sposób reprezentacji podmiotu: § 30 STATUTU 1/ PRACAMI ZARZĄDU GŁÓWNEGO KIERUJE PREZES. W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI ZASTĘPUJE GO WICEPREZES LUB WSKAZANY PRZEZ PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO. ZARZĄD GŁÓWNY DOKONUJE PODZIAŁU CZYNNOŚCI MIĘDZY SWOICH CŻŁONKÓW W SPRAWACH NIEWYMAGAJĄCYCH KOLEKTYWNEGO DZIAŁANIA. 2/ ZARZĄD GŁÓWNY MOŻE UPOWAŻNIĆ CZŁONKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB KILKA OSÓB ZE SWEGO SKŁADU DO REPREZENTOWANIA TOWARZYSTWA W OKREŚLONEJ SPRAWIE. § 31 STATUTU "OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU TOWARZYSTWA SKŁADA PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO."
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD GŁÓWNY
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-01-27

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Zarząd główny
Iwona Iwona Irena Grabska Liberek

(ur. 7 maja 1958 r.)

Prezes Elekt Zarządu Głównego
Marcin Bartosz Stopa

(ur. 12 listopada 1972 r.)

Członek Zarządu Głównego
Ewa Ewa Mrukwa Kominek

(ur. 2 grudnia 1963 r.)

Członek Zarządu Głównego
Piotr Jurowski

(ur. 23 sierpnia 1965 r.)

Członek Zarządu Głównego
Jerzy Zygmunt Szaflik

(ur. 5 lutego 1944 r.)

Członek Zarządu Głównego
Wojciech Tomasz Omulecki

(ur. 14 marca 1954 r.)

Prezes Zarządu Głównego
Wanda Zofia Romaniuk

(ur. 2 kwietnia 1944 r.)

Członek Zarządu Głównego
Marta Misiuk Hojło

(ur. 4 grudnia 1955 r.)

Członek Zarządu Głównego
Bożena Anna Romanowska Dixon

(ur. 27 października 1955 r.)

Wiceprezes Zarządu Głównego
Michał Łukasz Wilczyński

(ur. 5 maja 1976 r.)

Sekretarz Zarządu Głównego
Olimpia Helena Nowakowska

(ur. 9 czerwca 1964 r.)

Skarbnik Zarządu Głównego
Maria Małgorzata Formińska Kapuścik

(ur. 1 sierpnia 1945 r.)

Członek Zarządu Głównego
Zarząd główny pto
Jerzy Zygmunt Szaflik

(ur. 5 lutego 1944 r.)

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Wojciech Tomasz Omulecki

(ur. 14 marca 1954 r.)

Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Wanda Zofia Romaniuk

(ur. 2 kwietnia 1944 r.)

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Marta Misiuk Hojło

(ur. 4 grudnia 1955 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
Krystyna Czechowicz Janicka

(ur. 11 lipca 1934 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Krystyna Maria Pecold

(ur. 11 marca 1935 r.)

Redaktor Organu Prasowego Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Józef Kałużny

(ur. 17 marca 1940 r.)

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Danuta Bronisława Karczewicz

(ur. 27 marca 1941 r.)

Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Zbigniew Feliks Zagórski

(ur. 18 maja 1942 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Krystyna Pelagia Raczyńska

(ur. 1 marca 1945 r.)

Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Janusz Tadeusz Czajkowski

(ur. 21 maja 1945 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Sławomir Zalewski

(ur. 5 marca 1960 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Dariusz Tadeusz Kęcik

(ur. 2 listopada 1961 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Roman Goś

(ur. 20 maja 1945 r.)

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Grażyna Irena Malukiewicz Wiśniewska

(ur. 21 listopada 1953 r.)

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Maria Hanna Niżankowska

(ur. 26 marca 1936 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Olgierd Jan Palacz

(ur. 8 lutego 1933 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Anna Maria Kubatko Zielińska

(ur. 10 października 1942 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Zofia Izabella Mariak

(ur. 22 maja 1951 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Bronisława Koraszewska Matuszewska

(ur. 21 lipca 1935 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Ariadna Gierek Łapińska

(ur. 1 maja 1938 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Marek Piotr Gerkowicz

(ur. 6 czerwca 1954 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Alina Iwona Bakunowicz Łazarczyk

(ur. 15 listopada 1955 r.)

Zastępca Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Andrzej Marek Stankiewicz

(ur. 14 października 1942 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Stefan Marian Pojda

(ur. 2 października 1935 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Ewa Romana Wójcik

(ur. 30 września 1951 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Marek Edmund Prost

(ur. 27 października 1948 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Ewa Maria Langwińska Wośko

(ur. 20 września 1958 r.)

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Anna Maria Ambroziak

(ur. 8 września 1969 r.)

Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
wykreślono z rejestru
Jarosław Miśkiewicz

(ur. 10 lipca 1950 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Ewa Maria Dróbecka Brydak

(ur. 25 września 1939 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Mirosława Kazimiera Grałek

(ur. 7 stycznia 1942 r.)

Członek Zarządu Głównego Pto
wykreślono z rejestru
Wojciech Jan Kątski

(ur. 11 stycznia 1952 r.)

Członek Zarządu
wykreślono z rejestru
Jarosław Andrzej Kocięcki

(ur. 4 stycznia 1961 r.)

Członek Zarządu
wykreślono z rejestru
Główna komisja rewizyjna
Agnieszka Teresa Kubicka Trząska

(ur. 3 września 1967 r.)

Anna Maria Ambroziak

(ur. 8 września 1969 r.)

Joanna Ciszewska

(ur. 14 grudnia 1955 r.)

Piotr Sebastian Rakowicz

(ur. 5 czerwca 1975 r.)

Erita Violetta Filipek

(ur. 24 marca 1960 r.)

Bożena Anna Romanowska Dixon

(ur. 27 października 1955 r.)


wykreślono z rejestru
Maciej Robert Krawczyński

(ur. 5 grudnia 1967 r.)


wykreślono z rejestru
Maria Dowgird

(ur. 11 lipca 1953 r.)


wykreślono z rejestru
Wojciech Piotr Lubiński

(ur. 31 marca 1959 r.)


wykreślono z rejestru
Elżbieta Sylwia Sędrowicz

(ur. 6 stycznia 1962 r.)


wykreślono z rejestru
Ulica: Lindley'a 4/---
Kod pocztowy: 02-005
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
"MALTA SKI Z. BORKOWSKI, M. PAŻ SPÓŁKA JAWNA"

Poznań, Wiankowa 2

KRS: 0000003182

"MALWIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa, Makolągwy 7/17

KRS: 0000003930

LUDOWY KLUB SPORTOWY "MAGÓRKA" CZERNICHÓW - TRESNA

Czernichów, Spacerowa 7/7

KRS: 0000003232

LUDOWY KLUB SPORTOWY PUCZNIEW

Lutomiersk, 1

KRS: 0000003392

Osoby
Olga Brusik

ur. 21 kwietnia 1964 r.

Barbara Wiesława Podlejska

ur. 21 sierpnia 1957 r.