"OCMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000011927

NIP: 7251008043

REGON: 470947244

"OCMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000011927 NIP: 7251008043 REGON: 470947244
Numer NIP: 7251008043
Numer REGON: 470947244
Numer KRS: 0000011927
Nazwa: "OCMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Al. Kościuszki 80/82/---
Kod pocztowy: 90-001
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.ocmer.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

 • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
 • 17919905 Prace konstrukcyjne ze stali
 • 50510209 Formy stalowe, konstrukcaj betonowa

Klasyfikacja EKD

 • 281 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
 • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
 • 45254 Montowanie i spawanie konstrukcji stalowych