"NORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Sztum)

KRS: 0000015474

NIP: 5791917558

REGON: 192089301

"NORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000015474 NIP: 5791917558 REGON: 192089301
Numer NIP: 5791917558
Numer REGON: 192089301
Numer KRS: 0000015474
Nazwa: "NORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, KTÓRY JEDNOOSOBOWO SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kościuszki 4
Kod pocztowy: 82-400
Miasto: Sztum
Gmina: Sztum
Powiat: sztumski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  • 65.20.Z Reasekuracja

Klasyfikacja SIC

  • 50120000 Samochody i inne pojazdy mechaniczne

Klasyfikacja EKD

  • 501 Sprzedaż hurtowa, detaliczna i komisowa pojazdów mechanicznych nowych i używanych