"NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ 80" - REGION PODKARPACIE (Sanok)

KRS: 0000042139

REGON: 370379004

"NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ 80" - REGION PODKARPACIE KRS: 0000042139 REGON: 370379004
Numer REGON: 370379004
Numer KRS: 0000042139
Nazwa: "NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ 80" - REGION PODKARPACIE
Sposób reprezentacji podmiotu: REGION JEST REPREZENTOWANY PRZED ORGANAMI PAŃSTWOWYMI LUB SAMORZĄDOWYMI PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU LUB ZA JEGO ZGODĄ, PRZEZ JEGO ZASTĘPCĘ. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWE WŁADZE ZWIĄZKU UPRAWNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCY SEKRETARZE I SKARBNICY TYCH WŁADZ.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-10-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2001-10-25

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Wspólnicy
Kazimierz Marek Mielczarek

(ur. 3 marca 1950 r.)

Lech Stanisław Ciuk

(ur. 22 kwietnia 1941 r.)

Franciszek Stanisław Adamowicz

(ur. 3 maja 1964 r.)

Zarząd
Kazimierz Marek Mielczarek

(ur. 3 marca 1950 r.)

Przewodniczący Zarządu
Lech Stanisław Ciuk

(ur. 22 kwietnia 1941 r.)

W-Ce Przewodniczący Zarządu
Franciszek Stanisław Adamowicz

(ur. 3 maja 1964 r.)

Członek Zarządu
Jan Papisz

(ur. 10 lutego 1940 r.)

Sekretarz Zarządu
Elżbieta Marta Mielczarek Dziewińska

(ur. 30 października 1951 r.)

Członek Zarządu
Komisja rewizyjna
Janina Niemiec

(ur. 1 grudnia 1947 r.)

Zofia Adamowicz

(ur. 30 stycznia 1967 r.)

Teresa Radwańska

(ur. 3 sierpnia 1943 r.)

Ulica: Rynek 15
Kod pocztowy: 38-500
Miasto: Sanok
Gmina: Sanok
Powiat: sanocki
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
"ZACHARZEW 2000"

Ostrów Wielkopolski, Krotoszyńska 171

KRS: 0000001941

SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

Poznań, Mickiewicza 2

KRS: 0000001858

Osoby
Ryszard Pugacz

13 sierpnia 1942 r.

Andrzej Stelmach

5 maja 1962 r.

Klasyfikacja SIC

  • 86310000 Związki i organizacje zawodowe