MUZUŁMAŃSKIE STOWARZYSZENIE KSZTAŁTOWANIA KULTURALNEGO (Białystok)

KRS: 0000035672

NIP: 5422412070

REGON: 050580731

MUZUŁMAŃSKIE STOWARZYSZENIE KSZTAŁTOWANIA KULTURALNEGO KRS: 0000035672 NIP: 5422412070 REGON: 050580731
Numer NIP: 5422412070
Numer REGON: 050580731
Numer KRS: 0000035672
Nazwa: MUZUŁMAŃSKIE STOWARZYSZENIE KSZTAŁTOWANIA KULTURALNEGO
Sposób reprezentacji podmiotu: OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PODPISUJĄ PRZEWODNICZĄCY KOMITETU WYKONAWCZEGO Z SEKRETARZEM LUB SKARBNIKIEM BĄDŹ ZASTĘPCA Z SEKRETARZEM LUB SKARBNIKIEM, EWENTUALNIE DWAJ CZŁONKOWIE KOMITETU WYKONAWCZEGO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: KOMITET WYKONAWCZY
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2001-08-13

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Komitet wykonawczy
Abdul Jabbar Koubaisy

(ur. 29 maja 1965 r.)

Skarbnik
Ali Abi Issa

(ur. 5 maja 1966 r.)

Członek Komitetu Wykonawczego
Youssef Chadid

(ur. 23 września 1962 r.)

Zastępca Przewodniczącego
Iwona Abi Issa

(ur. 16 września 1965 r.)

Członek Komitetu Wykonawczego
Abdulhakim Moqbil

(ur. 7 grudnia 1967 r.)

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Rada stowarzyszenia
Khalid Ahmed Ali Al-Batool

(ur. 15 lipca 1966 r.)

Abdelwahab Bouali

(ur. 20 czerwca 1969 r.)

Fidaa Alhasan

(ur. 7 września 1969 r.)

Abdul Salam Al-Medhagi

(ur. 5 stycznia 1968 r.)

Bashar Al Shaer

(ur. 26 sierpnia 1970 r.)

Hamid Saeed Mohamed Alkadasi

(ur. 20 września 1966 r.)


wykreślono z rejestru
Samir Ismail

(ur. 23 stycznia 1968 r.)


wykreślono z rejestru
Ulica: Hetmańska 63
Kod pocztowy: 15-727
Miasto: Białystok
Gmina: Białystok
Powiat: Białystok
Województwo: PODLASKIE
Strona www: www.islam.com.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 91313 Niechrześcijańskie organizacje i instytucje religijne