"MERITARE" SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000013465

NIP: 7811675391

REGON: 639794710

"MERITARE" SP Z O O KRS: 0000013465 NIP: 7811675391 REGON: 639794710
Numer NIP: 7811675391
Numer REGON: 639794710
Numer KRS: 0000013465
Nazwa: "MERITARE" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-28
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-11-18
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Hawelańska 1
Kod pocztowy: 61-625
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street