MCFIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000421690

NIP: 5272678078

REGON: 146141227

MCFIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000421690 NIP: 5272678078 REGON: 146141227
Numer NIP: 5272678078
Numer REGON: 146141227
Numer KRS: 0000421690
Nazwa: MCFIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH (REPREZENTACJA SAMODZIELNA). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST RÓWNIEŻ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2012-05-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Wspólnicy
Mcfit Gmbh
Zarząd
Schaller Rainer Prezes Zarządu
Grzegorz Karczewski

(ur. 17 grudnia 1966 r.)

Członek Zarządu
Prokurenci
Scavo Vito
Joanna Elżbieta Łukasiewicz

(ur. 18 czerwca 1968 r.)

Adam Marcin Śliwiński

(ur. 26 sierpnia 1975 r.)


wykreślono z rejestru
Ulica: Sienna 73
Kod pocztowy: 00-833
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W KALISZU

Kalisz, Skalmierzycka 10

KRS: 0000002211

NOWA ENERGIA SP Z O O

Grudziądz, Miła 2

KRS: 0000002843

Osoby
Krystyna Czech

16 lutego 1962 r.

Róża Gojlik

21 lutego 1959 r.

Klasyfikacja PKD

 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej