"MACROSOFT ZAMOŚĆ" SP Z O O (Zamość)

KRS: 0000013904

NIP: 9460006977

REGON: 430493113

"MACROSOFT ZAMOŚĆ" SP Z O O KRS: 0000013904 NIP: 9460006977 REGON: 430493113
Numer NIP: 9460006977
Numer REGON: 430493113
Numer KRS: 0000013904
Nazwa: "MACROSOFT ZAMOŚĆ" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWA, A W PRZYPADAKU POWOŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI WIĘKSZEGO NIŻ JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI NIEZWIĘKSZAJĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WIĘCEJ NIŻ WYNOSI KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOW
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-03-01
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-03-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Orlicz-Dreszera 18 /3
Kod pocztowy: 22-400
Miasto: Zamość
Gmina: Zamość
Powiat: Zamość
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.macrosoft.net.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC