KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ IMIENIA PROF.CZESŁAWA STRZESZEWSKIEGO (Lublin)

KRS: 0000039712

NIP: 7122153576

REGON: 430556084

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ IMIENIA PROF.CZESŁAWA STRZESZEWSKIEGO KRS: 0000039712 NIP: 7122153576 REGON: 430556084
Numer NIP: 7122153576
Numer REGON: 430556084
Numer KRS: 0000039712
Nazwa: KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ IMIENIA PROF.CZESŁAWA STRZESZEWSKIEGO
Sposób reprezentacji podmiotu: OŚWIADCZENIA I AKTY PRAWNE,ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I MAJĄTKOWE PODPISUJĄ W IMIENIU KLUBU ŁĄCZNIE: PREZES Z SEKRETARZEM, WZGLĘDNIE PREZES ZE SKARBNIKIEM LUB NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA PREZESA INNI CZŁONKOWIE PREZYDIUM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2001-09-19

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Zarząd
Mieczysław Stanisław Ryba

(ur. 14 stycznia 1969 r.)

Prezes
Leszek Gregorowicz

(ur. 30 sierpnia 1970 r.)

Sekretarz
Marek Bogusław Czernecki

(ur. 16 września 1975 r.)

Członek
Radosław Brzózka

(ur. 30 kwietnia 1977 r.)

Skarbnik
Marta Lizut

(ur. 25 grudnia 1977 r.)

Członek
Marian Szołucha

(ur. 24 lipca 1983 r.)

Członek
Mirosław Mariusz Piotrowski

(ur. 9 stycznia 1966 r.)

Wiceprezes
Cezary Janusz Taracha

(ur. 21 listopada 1965 r.)

Wiceprezes
Leszek Pietrzak

(ur. 9 lutego 1967 r.)

Członek
Marek Dobrowolski

(ur. 1 stycznia 1969 r.)

Członek
Mirosław Król

(ur. 20 kwietnia 1968 r.)

Członek
Komisja rewizyjna
Stefan Kuta

(ur. 17 lipca 1929 r.)

Henryk Wojtulewicz

(ur. 23 marca 1933 r.)

Teresa Śwircz

(ur. 7 listopada 1940 r.)

Grzegorz Wiński

(ur. 30 grudnia 1969 r.)

Ulica: Rayskiego 3
Kod pocztowy: 20-060
Miasto: Lublin
Gmina: Lublin
Powiat: Lublin
Województwo: LUBELSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC