KAUFHAUS CREDIT - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Giżycko)

KRS: 0000011102

NIP: 5862017047

REGON: 191877901

KAUFHAUS CREDIT - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000011102 NIP: 5862017047 REGON: 191877901
Numer NIP: 5862017047
Numer REGON: 191877901
Numer KRS: 0000011102
Nazwa: KAUFHAUS CREDIT - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE SAMODZIELNIE - CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wojska Polskiego 8/7
Kod pocztowy: 11-500
Miasto: Giżycko
Gmina: Giżycko
Powiat: giżycki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5121 Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
  • 6713 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 74141 Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów
  • 7451 Pośrednictwo pracy