HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kruszwica)

KRS: 0000149129

NIP: 5560008123

REGON: 090410216

HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000149129 NIP: 5560008123 REGON: 090410216
Numer NIP: 5560008123
Numer REGON: 090410216
Numer KRS: 0000149129
Nazwa: HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 379 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-01-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: - -/-
Kod pocztowy: 88-150
Miasto: Kruszwica
Gmina: Kruszwica
Powiat: inowrocławski
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 01111 Uprawa ziarna zbożowego
 • 01211 Chów bydła rzeźnego
 • 012161 Produkcja krów użytkowych