GRUPA POLSKIE MEBLE SP Z O O (Kępno)

KRS: 0000005519

NIP: 6191894890

REGON: 251442752

GRUPA POLSKIE MEBLE SP Z O O KRS: 0000005519 NIP: 6191894890 REGON: 251442752
Numer NIP: 6191894890
Numer REGON: 251442752
Numer KRS: 0000005519
Nazwa: GRUPA POLSKIE MEBLE SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-03
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-09-24
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-10-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ks. P. Wawrzyniaka 34
Kod pocztowy: 63-600
Miasto: Kępno
Gmina: Kępno
Powiat: kępiński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.gpm.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73890300 Usługi reklamowe, promocyjne i targowe
  • 87420300 Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
  • 87439904 Promocja sprzedaży

Klasyfikacja EKD

  • 602415 Przewożenie mebli samochodami ciężarowymi