FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE (Warszawa)

KRS: 0000130056

NIP: 5262149912

REGON: 010100610

FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE KRS: 0000130056 NIP: 5262149912 REGON: 010100610
Numer NIP: 5262149912
Numer REGON: 010100610
Numer KRS: 0000130056
Nazwa: FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST.2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD FUNDACJI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-09-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2002-09-24

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Zarząd fundacji
Małgorzata Ewa Rybarczyk

(ur. 25 grudnia 1970 r.)

Członek Zarządu
Ewa Maria Ziółkowska

(ur. 13 lipca 1955 r.)

Wiceprezes Zarządu
Janusz Wojciech Skolimowski

(ur. 27 marca 1947 r.)

Prezes Zarządu
Rada fundacji
Wojciech Franciszek Wróblewski

(ur. 6 września 1957 r.)

Jan Malicki

(ur. 24 czerwca 1958 r.)

Bogumiła Berdychowska Szostakowska

(ur. 10 stycznia 1963 r.)

Jolanta Darczewska

(ur. 13 kwietnia 1950 r.)

Alicja Danuta Olechowska

(ur. 10 lutego 1956 r.)

Maria Józefa Przełomiec

(ur. 25 maja 1957 r.)

Paweł Orłowski

(ur. 6 lutego 1976 r.)

Piotr Polz

(ur. 24 lutego 1955 r.)

Adam Dawid Szostkiewicz

(ur. 22 czerwca 1952 r.)


wykreślono z rejestru
Jacek Maria Michałowski

(ur. 8 grudnia 1955 r.)


wykreślono z rejestru
Henryk Piotr Błaszczyk

(ur. 18 stycznia 1966 r.)


wykreślono z rejestru
Marek Mirosław Bogacki

(ur. 4 marca 1980 r.)


wykreślono z rejestru
Janina Elżbieta Smułek

(ur. 24 czerwca 1931 r.)


wykreślono z rejestru
Michał Tomasz Kamiński

(ur. 28 marca 1972 r.)


wykreślono z rejestru
Ulica: Jazdów 10A
Kod pocztowy: 00-467
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.pol.org.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
KÓŁKO ROLNICZE W WALERIANOWIE

Koźmin Wielkopolski, 28

KRS: 0000002650

KRAJOWA RADA ORGANIZACJI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Krotoszyn, Zdunowska 12

KRS: 0000002637

LUDOWY KLUB SPORTOWY "MAKÓW" Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE

Krowiarki, Raciborska 67D

KRS: 0000002381

Osoby
Jadwiga Franciszka Mankiewicz

10 października 1955 r.

Monika Jadwiga Pełka

1 grudnia 1972 r.

Klasyfikacja PKD

 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 91.01.B Działalność archiwów