FUNDACJA OŚRODKA KARTA (Warszawa)

KRS: 0000119146

NIP: 5260305957

REGON: 006210388

FUNDACJA OŚRODKA KARTA KRS: 0000119146 NIP: 5260305957 REGON: 006210388
Numer NIP: 5260305957
Numer REGON: 006210388
Numer KRS: 0000119146
Nazwa: FUNDACJA OŚRODKA KARTA
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, DYREKTOR BĘDĄCY CZŁONKIEM ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD FUNDACJI OŚRODKA KARTA
Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?: 1
Data przyznania statusu OPP: 2004-07-22
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-06-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2012-01-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2002-06-19

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Zarząd fundacji ośrodka karta
Zbigniew Grzegorz Gluza

(ur. 7 kwietnia 1955 r.)

Prezes Zarządu
Alicja Ewa Wancerz Gluza

(ur. 26 czerwca 1956 r.)

Członek Zarządu Fundacji
Artur Mieczysław Jóźwik

(ur. 7 lutego 1979 r.)

Członek Zarządu, Dyrektor
Agnieszka Gleb

(ur. 28 listopada 1967 r.)

Członek Zarządu
Aleksandra Janiszewska

(ur. 12 lipca 1972 r.)

Członek Zarządu
Rada fundacji ośrodka karta
Barbara Teresa Engelking Boni

(ur. 22 kwietnia 1962 r.)

Jerzy Piotr Kochanowski

(ur. 24 maja 1960 r.)

Jan Marcin Kula

(ur. 24 marca 1943 r.)

Andrzej Paczkowski

(ur. 1 października 1938 r.)


wykreślono z rejestru
Andrzej Friszke

(ur. 29 sierpnia 1956 r.)


wykreślono z rejestru
Ulica: Narbutta 29
Kod pocztowy: 02-536
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.karta.icm.edu.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC