FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CZASOPISM NAUKOWYCH (Warszawa)

KRS: 0000111697

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CZASOPISM NAUKOWYCH KRS: 0000111697
Numer KRS: 0000111697
Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CZASOPISM NAUKOWYCH
Sposób reprezentacji podmiotu: DYREKTOR FUNDACJI SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU FUNDACJI SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: DYREKTOR FUNDACJI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-06-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2002-06-20

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Dyrektor fundacji
Alicja Brzozowska

(ur. 28 kwietnia 1965 r.)

Dyrektor Fundacji
Rada fundacji
Jan Włodzimierz Talar

(ur. 17 listopada 1945 r.)

Janusz Ślusarczyk

(ur. 19 listopada 1946 r.)

Maria Pąchalska

(ur. 18 kwietnia 1949 r.)

Stanisław Konturek

(ur. 8 października 1931 r.)

Macqueen Bruce Duncan
Ulica: Ustrzycka 11
Kod pocztowy: 02-141
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street