"FUNDACJA MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU" (Warszawa)

KRS: 0000571109

NIP: 5213703633

"FUNDACJA MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU" KRS: 0000571109 NIP: 5213703633
Numer NIP: 5213703633
Numer KRS: 0000571109
Nazwa: "FUNDACJA MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU"
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2015-08-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Zarząd
Wojciech Bartłomiej Szewko

(ur. 10 lipca 1971 r.)

Prezes Zarządu I Członek Rady Fundacji, Którego Członkostwo W Radzie Ulega Zawieszeniu Na Czas Pełnienia Funkcji W Zarządzie
Rada fundacji
Mariusz Tomasz Gierej

(ur. 2 września 1972 r.)

Adam Wincenty Piechowicz

(ur. 8 marca 1963 r.)

Wojciech Bartłomiej Szewko

(ur. 10 lipca 1971 r.)

Ulica: Wałbrzyska 48/83
Kod pocztowy: 02-739
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
RACIBORSKI KOMITET OBYWATELSKI "SOLIDARNOŚĆ"

Racibórz, Szewska 3 /2

KRS: 0000002482

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Poznań, Marcelińska 44

KRS: 0000002687

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

Białystok, Marii Skłodowskiej-Curie 23/---

KRS: 0000002530

Osoby
Radosław Furmańczyk

18 lipca 1958 r.

Lech Mysiak

22 lipca 1952 r.